Salgsbetingelser – Gavekort

Gyldighed
Gavekort til behandlinger forældes 3 år, efter at det er udstedt, medmindre der skriftligt er aftalt en anden tidsfrist.

Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

Gavekort til en bestemt ydelse
Gavekort udstedt til en bestemt ydelse har kun en gyldighed på 6 måneder fra udstedelsesdatoen. I tilfælde af, at der efter udløbet af 6 måneders tidsfristen er sket en prisforhøjelse på den ydelse, som fremgår af gavekortet, kan gavekortindehaveren vælge at betale prisforskellen på den bestemte ydelse.

Gavekortet til en bestemt ydelse kan altid i en periode på op til 3 år fra udstedelsesdatoen benyttes som betalingsmiddel til andre ydelser som gavekortudstederen tilbyder.

Levering
Ved fremsendelse af gavekort tillægges et forsendelses-/ekspeditionsgebyr på kr. 50,00. Ved afhentning på gavekortudsteders adresse beregnes ingen gebyrer.